Szabadság nyilvántartás

Az elkészült webapplikáció használatával

 • a vállalkozás munkavállalói webes felületen rögzíthetik a szabadság igényeiket és táblázatos vagy naptár szerű formában követhetik az igényeiket és azok engedélyezési státuszát;
 • a vezetők nyomon követhetik a nekik címzett igényeket, engedélyezhetik (vagy elutasíthatják) az igényeket és táblázatos vagy naptár szerű felületen követhetik a saját, valamint az alájuk rendelt munkavállalók szabadság igényeit;
 • a munkaügyesek nyomon követhetik az összes munkatárs jóváhagyott szabadságát.

Validálható Excel fájl

Megbízóm labor méréseinek dokumentációjához készítettem validálható Excel fájlt az alábbi főbb tulajdonságokkal:

 • felhasználói jogosultságok kezelése: meghatározott munkavállalók csak az előre beparaméterezett műveleteket végezhetik a fájlban, illetve a különböző munkalapok és objektumok láthatósága és védelmi szintje is jogosultság függő;
 • fájl hozzáférések (be- és kilépések) valamint a fájlban történt bármiféle műveletek (adatrögzítések, -módosítások, -törlések) naplózása.

Készlet nyilvántartás

Egy hulladék kezeléssel foglalkozó megbízómnál – a papír alapú bevételi és kiadási jegyeken túl – Excel táblában rögzítették a készlet mozgásokat és a kapcsolódó adatokat. A vezetőség részére készített (Excel alapú) rendszer

 • automatikusan beolvasta a naponta keletkező Exceles mozgás analitikákat, az adatokat strukturáltan rögzítette egy saját készletnyilvántartásba, a beolvasás során különböző ellenőrzéseket hajtott végre;
 • interaktív (szűrhető, paraméterezhető) felületet biztosított készlet riportok előállítására;
 • támogatta a leltár folyamatát.

Később, a rendszer továbbfejlesztéseként elkészült egy webapplikáció is, további funkciókkal:

 • készlet mozgások rögzítése az applikáción keresztül;
 • PDF tranzakciós dokumentumok (bevételi-kiadási jegyek) előállításaa rögzített adatok alapján;
 • vezetői dashboard és riportok még több interaktivitással;
 • jogosultsági rendszer, ami szabályozza, ki milyen funkcióhoz férhet hozzá.

Ügyviteli rendszer

Egy kisvállalati megbízóm kért támogatást egy Excel (frontend) – Access (backend) alapú komplex ügyviteli rendszer programozási feladatainak elvégzéséhez. A rendszer kapcsolódótt a vállalkozás legtöbb folyamatához, mint például

 • kimenő-bejövő számlák és kapcsolódó pénzmozgások nyilvántartása;
 • projektek költség-bevétel tervezése, teljesülések követése;
 • vevők, szállítók, munkavállalók adatainak nyilvántartása;
 • termékek, készletek nyilvántartása, kapcsolódó költségelemzések támogatása.

A megfelelő biztonság fenntartásához a rendszer jogosultságokat is kezel, ezzel szabályozva, hogy ki milyen adatokat láthat és rögzíthet a rendszerben.

Riport előállítás és számlázás támogatás

Egy nemzetközi logisztikával foglalkozó vállalat kért támogatást havi-heti riportjainak automatizálásához, valamint kalkulációk, dokumentumok előállításához (mind Excel alapú analitikák alapján), mint például:

 • költségek, bevételek, naturáliák különböző nézetekben történő összesítése, partner ranglisták készítése;
 • díj kalkulációk;
 • számlamelléklet generálás;
 • CSV betöltőfájlok generálása.

Számlázás támogató rendszer

Egy ezer feletti diáklétszámmal rendelkező, oktatással foglalkozó megbízóm szerette volna több – korábban jelentős időt igénylő manuális – folyamatát automatizálni. A projektek során az alábbi feladatokra készült program:

 • CRM rendszerben rögzített, szerződéses, kapcsolattartói és egyéb adatok alapján (tandíj, számlázási gyakoriság, költségviselő, fizetési határidő, kiegészítő programokon való részvétel, stb.) CSV betöltőfájl előállítása a szamlazz.hu rendszerhez;
 • a CRM rendszerben rögzített adatok alapján havi bontású bevételi terv előállítása;
 • a szamlazz.hu rendszeréből exportált NAV riport és a CRM adatok felhasználásával számlázás ellenőrzés végzése annak validálására, hogy minden számla ténylegesen ki lett-e állítva, a megfelelő adatokkal és összeggel;
 • a CRM rendszerben rögzített kapcsolattartói adatok alapján különböző bontásban levelezési címlisták előállítása.

Workflow támogató rendszer

Egy felnőttoktatással foglalkozó megbízóm az oktatás-szervezési folyamatának biztosításához kért egy rendszert, ami támogatta őt a folyamat során keletkező adatok megfelelő rendszerezésében, lekérdezésében, valamint a folyamat során keletkező megszemélyesített dokumentumok előállításában. Az elkészült rendszer magában foglalt egy adatbázist és egy egyszerű felületet az adatok rögzítéséhez, valamint előre definiált lekérdezések futtatásához, továbbá képes volt a rögzített adatok alapján az összes kapcsolódó dokumentumot (ajánlat, megrendelés visszaigazolás, jelentkezési lap, jelenléti ívek, számlázáshoz kapcsolódó nyomtatványok) automatikusan, megszemélyesítve előállítani Word és Pdf formátumokban.

A projekt részeként készült továbbá egy ügyfeleknek kiküldhető, validációkkal, ellenőrzésekkel ellátott Excel alapú nyomtatvány, illetve egy program ezek tömeges feldolgozásához, ami a kapcsolódó hatósági adatszolgáltatáshoz készít az előírt formátumban feltöltőfájlt.

Kontrolling támogató rendszer

Egy közel ezer főt foglalkoztató megbízóm szeretett volna egy, a HR kontrolling folyamatainak alapjául szolgáló rendszert, ami támogatja a költségek tervezésében, elemzésében, képes az adatok minél automatizáltabb rögzítésére és különböző riportok előállítására. A projekt magában foglalta

 • egy adatbázis felépítését;
 • Excel alapú felhasználói felületet a lekérdezésekhez, adatrögzítéshez, riportok generálásához;
 • a kontrolling adatbázis automatizált egyeztetését a HR adatbázissal és a változások automatizált rögzítését;
 • előre definiált havi riportok automatizált elkészítését;
 • különböző verziók (terv, tény) összehasonlításához előre definiált riportokat.
Spreadsheet with figures, a calculator and some coins

Kalkulációk

Egy szindikált hitellel rendelkező megbízóm a hitelezők részére rendszeresen készített jelentése részeként bemutatta, hogy különböző devizaárfolyam szintek mellett hogyan alakulna a jövőbeli likviditása és néhány kiemelt mutatószám. Ezt a kalkulációt az automatizálás előtt úgy készítette el, hogy a pénzügyi tervét különböző árfolyamokkal manuálisan újrakalkulálta, majd a vonatkozó mutatószámokat egy összefoglaló táblába átmásolta. Az automatizálással az eredetileg 1,5-2 órás munka időigénye néhány másodpercre csökkent.

Big data network

Adatfrissítés

Egy széleskörű, magyar értékpapírokat tartalmazó portfólióval rendelkező megbízóm Excelben vezette a portfólióval kapcsolatos kimutatásait és készítette az elemzéseit. Ez magában foglalta az árfolyamok, kamatok rendszeres letöltését a portfolio.hu és mnb.hu oldalakról, azok adatbázisba rendezését, mutatószámok kalkulációját, illetve táblázatos és grafikonos kimutatások készítését. Az automatizálással nemcsak az eredetileg kb. 10-15 órás manuális munkát váltotta fel néhány percnyi gépi futás, de lehetőség nyílt egy olyan elemző felület elkészítésére is, ahol tetszőleges bontásban kérhetők le kimutatások a portfólióról.