Nuclear control room

Grafikonok vezérlése és formázása – 1. rész

Pénzügyesként elég gyakran előfordul, hogy egy adathalmazt elemzés vagy prezentáció céljából grafikonok segítségével vizualizálunk. Amennyiben a különböző nézetekre, szűrésekre nem szeretnénk külön-külön grafikont létrehozni, kézenfekvő lehet, ha ezek között a nézetek között vezérlőkkel (Control-okkal) tudunk váltani; ha pedig a kívánt grafikon megfelelő megjelenítéséhez segédtáblákra lenne szükség, akkor ezt megspórolhatjuk azzal, ha az adatok leválogatását egy makróra bízzuk.

Vezérlők létrehozására alapvetően kétféle lehetőségünk van:

Egyrészt létrehozhatunk űrlapokat (UserForm), majd az azon elhelyezett vezérlők (gombok, beviteli mezők, listák, stb.) segítségével  vezéreljük meg a programunkat. Ennek előnye, hogy külön felületen megszerkeszthetjük az űrlapunk kinézetét, és makró segítségével a megfelelő pillanatban megjeleníthetjük – illetve eltüntethetjük az űrlapot. Hátránya viszont, hogy amíg egy űrlap aktív (vagyis látható), addig blokkolja az Excel többi funkcióját, vagyis nem módosíthatjuk a munkalapon lévő mezőket, nem válthatunk munkalapot – ez nem biztos, hogy minden szituációban elfogadható.

Másik megoldásként vezérlőket elhelyezhetünk közvetlenül a munkalapon. Ennek előnye, hogy a munkalapunk többi része is használható marad, hátránya a dizájn (néhány vezérlőelem feldobálva a munkalapra – pont így is néz ki). Persze adhatunk neki valami kinézetet magának a munkalapnak a formázásával, de az egész borulhat, ha valami miatt át kell alakítanunk a munkalapot, vagy egy komplexebb vezérlőcsoportot egy az egyben át kell helyeznünk máshová. Ez utóbbi csak úgy lehetséges, ha egyenként kijelöljük a vezérlőket, és az eltüntetés-megjelenítés hasonlóképp csak egyesével történhet.

A fentiek miatt egy harmadik lehetőséget szeretnék most bemutatni – ez ritkábban használatos, a programozása egy fokkal bonyolultabb, de egyesíti a fenti két módszer előnyeit és kiküszöböli a hátrányait.

A példa kedvéért tegyük fel, hogy cégcsoportunk napi záró banki egyenlegeit szeretnénk megjeleníteni. Van két cégünk, akik két banknál vezetnek összesen négy számlát. Vezérlőkkel szeretnénk megoldani, hogy bármilyen kombinációban megjeleníthessük a számlák egyenlegét, akár cégenként, akár bankonként, akár egyesével számlánként. Szintén vezérlővel szeretnénk beállítani a megjelenítendő grafikon időintervallumát. A bankkivonatok Excel exportja számlánként külön-külön munkalapon szerepel egy-egy táblában.

Íme a végeredmény:

Chart update with toggle buttonsDate picker

Lássuk a megvalósítást lépésenként.

Vezérlőpanel létrehozása

A fent említett harmadik utas megoldásként egy ActiveX keretet helyezünk el a munkalapon (Developer tab → Controls → Insert → More Controls → Microsoft Forms 2.0 Frame). A Properties ablakbot előcsalogatva el is nevezhetjük, hogy a programunkban könnyebben tudjunk rá hivatkozni.

Ezután jöhet a többi vezérlőelem: a vezérlők vizuális elkülönítéséhez (számlák/időszak) sima keretet (Frame) használhatunk, a cég/bank/bankszámla váltáshoz kapcsológombokat (ActiveX ToggleButton), a dátum beállításhoz szövegbeviteli mezőt (ActiveX TextBox), illetve a példa kedvéért helyezzünk el még két vezérlőgombot (ActiveX ControlButton) a legkorábbi rendelkezésre álló dátum, illetve a mai nap beállítására. Ahogy a keretnél, itt is nevezzük el őket a funkciójuknak megfelelően.

A most bemutatásra kerülő ActiveX-es vezérlők bevezetőben említett bonyolultsága abból fakad, hogy míg az űrlapvezérlőkhöz és sima munkalapvezérlőkhöz alapból hozzá vannak rendelve események (például ha egy ControlButton-ra duplán kattintunk, rögtön létrejön a makrószerkesztőben egy ControlButton_Click() esemény, és már programozhatjuk is, hogy mi történjen a gomb megnyomásakor, de a szerkesztőben egy legördülő menü segítségével választhatunk az adott vezérlőhöz rendelkezésre álló események teljes palettájáról), addig az ActiveX vezérlőknél az események hozzárendeléséről nekünk kell gondoskodnunk. Lássuk, hogyan is történik ez.

Események létrehozása

Háromféle eseményünk lesz:

 • Kapcsológomb megnyomása – összesen 8 db, ezek kattintáskor igaz (bekapcsolt) és hamis (kikapcsolt) értéket vehetnek fel, és ettől függően más-más feladatuk lesz.
 • Vezérlőgomb megnyomása – összesen 2 db, ezek kattintáskor egy meghatározott feladatot fognak elvégezni
 • Szövegdobozba kattintás – összesen 2 db, és azt szeretnénk, hogy kattintáskor előugorjon egy dátumválasztó naptár, és az abban kiválasztott dátumot írja be a dobozba.

Az eseményekhez a változókat a WithEvents utasítással tudjuk deklarálni, amivel meghatározzuk, hogy milyen objektum eseményeit rendeljük a vezérlőnkhöz. A deklarációt eljáráson kívüli területen kell megejteni, és jelen esetben célszerű azt a ThisWorkbook munkafüzet modulban megtenni, hogy az inicializáció a Workbook_Open () eljárással a munkalap megnyitásakor automatikusan lefusson, és a vezérlők megnyitás után rögtön működjenek. Vezérlőtípusonként 1-1 példával ez így néz ki:

 
Private WithEvents TglBtn_Ceg1_XBank_Fo As ToggleButton 
Private WithEvents CmdBtn_Datumtol   As CommandButton 
Private WithEvents TxtBox_Datumtol   As MSForms.TextBox 

Private Sub Workbook_Open() 
' Munkalap neve:   "Reporting" 
' ActiveX keret neve: "Keret" (amit az elején a Properties-ben adtunk) 
' Kapcsológomb neve: "TglBtn_Ceg1_XBank_Fo" 
' Vezérlőgomb neve:  "CmdBtn_Datumtol" 
' Szövegdoboz neve:  "TxtBox_Datumtol"
 
  Set TglBtn_Ceg1_XBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_XBank_Fo") 
  Set CmdBtn_Datumtol = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("CmdBtn_Datumtol") 
  Set TxtBox_Datumtol = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TxtBox_Datumtol")

' [...]

End Sub

Ezután már használatba is vehetjük az eseményeket (még mindig a ThisWorksheet modulba írva):

Private Sub TglBtn_Ceg1_XBank_Fo_Click()
  '[...]
End Sub

Private Sub CmdBtn_Datumtol_Click()
  '[...]
End Sub

Private Sub TxtBox_Datumtol_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  '[...]
End Sub

Kapcsológombok viselkedése

Az alapfunkció – vagyis hogy a kapcsolók állásának megfelelően frissítse az Excel a grafikonunkat – programozásában semmi bonyodalom nincsen, egyszerűen a _Click() esemény eljárásában meghívjuk azt az eljárást, ami majd a grafikon frissítését végzi:

Private Sub TglBtn_Ceg1_XBank_Fo_Click()

'  --------------
  ChartFrissites
'  --------------
End Sub

Viszont mi nem elégszünk meg ennyivel. Szeretnénk, hogy valamelyik “csoportkapcsoló” megnyomására (például Cég1 vagy XBank) a hozzájuk tartozó számlák gombjai is benyomásra kerüljenek (például Cég1 esetében: Cég1_XBank_Fő, Cég1_XBank_Al és Cég1_YBank_Fő; XBank esetében pedig: Cég1_XBank_Fő és Cég1_XBank_Al). Illetve visszafelé is legyen igaz, vagyis ha egy céghez vagy egy bankhoz tartozó összes számla gombja benyomásra kerül, akkor a vonatkozó csoportkapcsoló is benyomásra kerüljön. Valahogy így:

Toggle buttons in work

Ennek megoldásához egy kis logikai játékra lesz szükségünk. Szövegesen megfogalmazva az alábbi viselkedést kell a gomboknak produkálniuk:

 • HA  egy Bank gomb megnyomásakor
  • Bank gombot benyomjuk, AKKOR az adott bankhoz tartozó összes számla gombjának is benyomott állapotba kell kerülnie
  • Bank gombot kinyomjuk ÉS az adott bankhoz tartozó összes számla gombja be van nyomva, AKKOR az adott bankhoz tartozó összes számla gombjának is kinyomott állapotba kell kerülnie(egyéb esetben nem történik semmi, de a többi feltétel biztosítani fogja, hogy ne legyen egyéb eset)
 • HA egy Cég gomb megnyomásakor
  • Cég gombot benyomjuk, AKKOR az adott céghez tartozó összes számla gombjának is benyomott állapotba kell kerülnie
  • Cég gombot kinyomjuk ÉS az adott céghez tartozó összes számla gombja be van nyomva, AKKOR az adott céghez tartozó összes számla gombjának is kinyomott állapotba kell kerülnie(egyéb esetben nem történik semmi, de a többi feltétel biztosítani fogja, hogy ne legyen egyéb eset)
 • HA egy Számla gomb megnyomásakor
  • Számla gombot benyomjuk ÉS az adott bankhoz kapcsolódó összes többi számla gombja már benyomott állapotban van, AKKOR az adott Bank gomb kerüljön benyomott állapotba
  • Számla gombot benyomjuk ÉS az adott céghez kapcsolódó összes többi számla gombja már benyomott állapotban van, AKKOR az adott Cég gomb kerüljön benyomott állapotba
  • Számla gombot kinyomjuk, AKKOR a hozzá tartozó Bank Gomb és Cég gomb is kerüljön kinyomott állapotba (hiszen azok csak akkor lehetnek benyomva, ha az alájuk tartozó összes számla gombja be van nyomva)

Lássuk mindezt VBA kódra lefordítva. Az egyszerű hivatkozás kedvéért az elején változókként deklaráljuk a gombokat – ennek szintaktikája nagyon hasonló lesz a hozzájuk kapcsolódó események deklarálásához, csak “WithEvents” nélkül.

'ToggleButton események deklarálása
Private WithEvents TglBtn_XBank     As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_YBank     As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_Ceg1     As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_Ceg2     As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_Ceg1_XBank_Fo As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_Ceg1_XBank_Al As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_Ceg1_YBank_Fo As ToggleButton
Private WithEvents TglBtn_Ceg2_YBank_Fo As ToggleButton

'ToggleButton objektumok deklarálása
Public XBank     As ToggleButton
Public YBank     As ToggleButton
Public Ceg1     As ToggleButton
Public Ceg2     As ToggleButton
Public Ceg1_XBank_Fo As ToggleButton
Public Ceg1_XBank_Al As ToggleButton
Public Ceg1_YBank_Fo As ToggleButton
Public Ceg2_YBank_Fo As ToggleButton

Private Sub Workbook_Open()

'  ToggleButton események inicializálása
  Set TglBtn_XBank = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_XBank")
  Set TglBtn_YBank = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_YBank")
  Set TglBtn_Ceg1 = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1")
  Set TglBtn_Ceg2 = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg2")
  Set TglBtn_Ceg1_XBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_XBank_Fo")
  Set TglBtn_Ceg1_XBank_Al = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_XBank_Al")
  Set TglBtn_Ceg1_YBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_YBank_Fo")
  Set TglBtn_Ceg2_YBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg2_YBank_Fo")

'  ToggleButton objektumok inicializálása
  Set XBank = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_XBank")
  Set YBank = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_YBank")
  Set Ceg1 = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1")
  Set Ceg2 = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg2")
  Set Ceg1_XBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_XBank_Fo")
  Set Ceg1_XBank_Al = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_XBank_Al")
  Set Ceg1_YBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg1_YBank_Fo")
  Set Ceg2_YBank_Fo = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TglBtn_Ceg2_YBank_Fo")

End Sub

Private Sub TglBtn_XBank_Click()

  Select Case XBank
    Case True
      If Ceg1_XBank_Fo = False Then
        Ceg1_XBank_Fo = True
      End If
      If Ceg1_XBank_Al = False Then
        Ceg1_XBank_Al = True
      End If
    Case False
      If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True Then
        Ceg1_XBank_Fo = False
        Ceg1_XBank_Al = False
      End If
  End Select

End Sub

Private Sub TglBtn_YBank_Click()

  Select Case YBank
    Case True
      If Ceg1_YBank_Fo = False Then
        Ceg1_YBank_Fo = True
      End If
      If Ceg2_YBank_Fo = False Then
        Ceg2_YBank_Fo = True
      End If
    Case False
      If Ceg1_YBank_Fo = True And Ceg2_YBank_Fo = True Then
        Ceg1_YBank_Fo = False
        Ceg2_YBank_Fo = False
      End If
  End Select

End Sub

Private Sub TglBtn_Ceg1_Click()

  Select Case Ceg1
    Case True
      If Ceg1_XBank_Fo = False Then
       Ceg1_XBank_Fo = True
      End If
      If Ceg1_XBank_Al = False Then
       Ceg1_XBank_Al = True
      End If
      If Ceg1_YBank_Fo = False Then
       Ceg1_YBank_Fo = True
      End If
    Case False
      If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True And Ceg1_YBank_Fo = True Then
        Ceg1_XBank_Fo = False
        Ceg1_XBank_Al = False
        Ceg1_YBank_Fo = False
      End If
  End Select

End Sub

Private Sub TglBtn_Ceg2_Click()

  Select Case Ceg2
    Case True
      If Ceg2_YBank_Fo = False Then
        Ceg2_YBank_Fo = True
      End If
    Case False
      If Ceg2_YBank_Fo = True Then
        Ceg2_YBank_Fo = False
      End If
  End Select

End Sub

Private Sub TglBtn_Ceg1_XBank_Fo _Click()

  If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True Then
    XBank = True
  End If
  If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True And Ceg1_YBank_Fo = True Then
    Ceg1 = True
  End If
  If Ceg1_XBank_Fo = False Then
    XBank = False
    Ceg1 = False
  End If
'--------------------------------------
  ChartFrissites
'--------------------------------------

End Sub

Private Sub TglBtn_Ceg1_XBank_Al _Click()

  If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True Then
    XBank = True
  End If
  If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True And Ceg1_YBank_Fo = True Then
    Ceg1 = True
  End If
  If Ceg1_XBank_Al = False Then
    XBank = False
    Ceg1 = False
  End If
'--------------------------------------
  ChartFrissites
'--------------------------------------

End Sub

Private Sub TglBtn_Ceg1_YBank_Fo _Click()

  If Ceg1_YBank_Fo = True And Ceg2_YBank_Fo = True Then
    YBank = True
  End If
  If Ceg1_XBank_Fo = True And Ceg1_XBank_Al = True And Ceg1_YBank_Fo = True Then
    Ceg1 = True
  End If
  If Ceg1_YBank_Fo = False Then
    YBank = False
    Ceg1 = False
  End If
'--------------------------------------
  ChartFrissites
'--------------------------------------

End Sub

Private Sub TglBtn_Ceg2_YBank_Fo _Click()

  If Ceg1_YBank_Fo = True And Ceg2_YBank_Fo = True Then
    YBank = True
  End If
  If Ceg1_YBank_Fo = True And Ceg2_YBank_Fo = True Then
    Ceg2 = True
  End If
  If Ceg2_YBank_Fo = False Then
    YBank = False
    Ceg2 = False
  End If
'--------------------------------------
  ChartFrissites
'--------------------------------------

End Sub

Dátumválasztás naptárral

A grafikonunk időhorizontjának állításához TextBox-ot használunk, illetve a dátumbevitel elősegítésére egy naptár felugró ablakot. A bevezető animációban bemutatott működés az alábbiakból áll:

 • A szövegdobozokban kezdőértékként be van állítva az utolsó hónap, vagyis egy hónappal ezelőttől a mai napig terjedő időszak.
 • Bármelyik egérgombbal a szövegdobozba kattintva előugrik egy naptár. A naptár kezdeti értéke mindig megegyezik a szövegdobozban látható dátummal.
 • A naptárban egy dátum kiválasztása után az OK gombra kattintva a dátum beállításra kerül a megfelelő szövegdobozba és az Excel frissíti a grafikonunkat. A lezárás (x) gomb megnyomásakor a naptár bezárul, de nem frissül a szövegdoboz dátuma.

Popup Calendar UserFormElőször is hozzuk létre a naptárunkat. Ehhez egy UserForm-ot fogunk használni, és arra illesztünk egy naptár vezérlőt, illetve egy vezérlőgombot (CommandButton). A naptár vezérlő alapból nem látszik a rendelkezésre álló vezérlők között, de a makrószerkesztőben a Tools → Additional Controls… menüpontban tudjuk hozzáadni. Excel verziónként eltér, hogy milyen naptár vezérlő(k) áll(nak) rendelkezésre, ezek kinézetben különböznek, de programozásban elég hasonlóak. Jelen példában a Calendar Control 12.0 vezérlőt használjuk.

Adjunk egy nevet a UserForm-nak  (jelen példában “PopupCalendar”), a naptár vezérlőnek (“NaptarInput”) és az OK gombnak (“Naptar_OK”), a makrókban ezen a néven tudunk majd hivatkozni rájuk.

A dátumkezeléshez egyrészt létre kell hoznunk a szövegdobozhoz tartozó eseményeket, másrészt deklaránunk kell néhány globális változót, amivel adatokat tudunk átadni a szövegdoboz, a UserForm és a grafikonfrissítő eljárások között. Az eseményekkel kapcsolatos deklarációk és eljárások most is a ThisWorkbook modulba menjenek, a globális változók mehetnek abba a modulba, amiben majd a grafikonfrissítést fogjuk programozni. Ezután jöhet a dátumbeviteli mezők kezdeti értékeinek meghatározása.

Modulba:

Public Datumtol As Long
Public Datumig As Long

ThisWorkbook-ba:

'[...ToggleButton deklarációk után...]
'TextBox események deklarálása
Private WithEvents TextBox_Datumtol As MSForms.TextBox
Private WithEvents TextBox_Datumig As MSForms.TextBox

Private Sub Workbook_Open()

'[...ToggleButton inicializálások után...]
'  TextBox események inicializálása
  Set TextBox_Datumtol = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TextBox_Datumtol")
  Set TextBox_Datumig = Worksheets("Reporting").Keret.Controls("TextBox_Datumig")

'  Dátummezők kezdeti értékei
  Datumtol = DateSerial(Year(Date), Month(Date) - 1, Day(Date))
  TextBox_Datumtol.Value = Format(Datumtol, "yyyy.mm.dd")
  Datumig = DateSerial(Year(Date), Month(Date), Day(Date))
  TextBox_Datumig.Value = Format(Datumig, "yyyy.mm.dd")
End Sub

Megjegyzések a fentiekhez:

Az Excel a dátumokat számokként tárolja, ezért a Datumtol és Datumig változókat Long típusú változóként deklaráljuk. Az aktuális nap dátumát a Date függvénnyel kapjuk meg. A szövegdobozunk viszont String típusú szöveget jelenít meg, ezért ha nem egy ötszámjegyű számot szeretnénk látni, hanem egy dátumot, akkor a Format függvénnyel át kell alakítanunk a dátumunkat.

A naptár UserForm alkalmazásához még egy nehézséget át kell hidalnunk: egy űrlapunk van a dátumbevitelre, viszont két lehetséges dátummezőnk. Tehát biztosítanunk kell, hogy a programunk “tudja”, hogy melyik mezőre kattintva hoztuk elő a naptárat, és abba a mezőbe kell visszaírnunk a kiválasztott dátumot. Ezt egy változó beiktatásával tudjuk megtenni.

Lássuk, hogy néznek ki a dátumbevitellel kapcsolatos események:

Modulba:

'Datum választóhoz annak eldöntésére, hogy melyik mezőből indították
  Public Enum AktivBox_Type
    [_First] = 1
    Box_Datumtol = 1
    Box_Datumig = 2
    [_Last] = 2
  End Enum
  Public AktivBox As AktivBox_Type

ThisWorkbook-ba:

Private Sub TextBox_Datumtol_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

  AktivBox = Box_Datumtol
  PopupCalendar.Show
  TextBox_Datumtol.Value = Format(Datumtol, "yyyy.mm.dd")
'--------------------------------------
  ChartFrissites
'--------------------------------------

End Sub

Private Sub TextBox_Datumig_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
 
  AktivBox = Box_Datumig
  PopupCalendar.Show
  TextBox_Datumig.Value = Format(Datumig, "yyyy.mm.dd")
'--------------------------------------
  ChartFrissites
'--------------------------------------

End Sub

UserForm kódjába:

Private Sub UserForm_Activate()
'ez a kód akkor fut le, amikor megjelenítjük a UserForm-ot

'  dátumválasztó kezdeti értéke
  Select Case AktivBox
    Case Is = Box_Datumtol
      NaptarInput.Value = Datumtol
    Case Is = Box_Datumig
      NaptarInput.Value = Datumig
  End Select

End Sub

Private Sub Naptar_OK_Click()
'ez a kód akkor fut le, amikor az OK gombra kattintunk
  Select Case AktivBox
    Case Is = Box_Datumtol
      Datumtol = NaptarInput.Value
    Case Is = Box_Datumig
      Datumig = NaptarInput.Value
  End Select

  Me.Hide

End Sub

Az Enum deklarációval létrehozzuk az “AktivBox_Type” nevű változótípust, és meghatározzuk annak lehetséges értékeit. Amikor valamelyik dátumbeviteli szövegdobozra kattintunk, az “AktivBox” változóba elmentjük, melyik dobozból indítottuk a dátumválasztást.

A PopupCalendar.Show utasítással megjelenítjük a dátumválasztó űrlapunkat, és egyben el is indítjuk a hozzá tartozó UserForm_Activate() rutint. Itt a NaptarInput.Value utasítással beállítjuk a naptárunk kezdeti értékének azt a dátumot, ami a szövegdobozban szerepel. A _Click() rutinban változóba kiírjuk a naptárban kiválasztott dátumot, a PopupCalendar.Hide utasítással eltüntetjük a naptár ablakot, majd visszatérve a ThisWorkbook-ban futó eljárásba a  TextBox_[…].Value utasítással módosítjuk a szövegdobozban megjelenített dátumot arra, amit előzőleg kiválasztottunk és változóba eltároltunk.

Eddig megnéztük, hogy vezérlőkkel hogyan tudjuk a grafikon frissítéséhez szükséges inputokat előállítani. A következő rész témája pedig magának a grafikonnak az előállítása és formázása lesz.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .